Att bygga friggebod

1
2582

Det ska vara enkelt att bygga en friggebod. Det är grundtanken, men det finns ändå regler att följa för att bygga en friggebod. 

Bygglov för friggebod

En friggebod är en mindre komplementbyggnad till ett befintligt hus. Det måste finnas ett bostadshus på tomten innan du börjar bygga en friggebod. Det krävs inget bygglov för att bygga en friggebod. Det finns däremot andra krav i plan- och bygglagen som du måste uppfylla.

Friggebod 15 eller 25

Det finns två benämningar på friggeboden, friggebod 15 och friggebod 25. Du får bygga en friggebod eller flera i omedelbar närhet till ditt hus. Den sammanlagda byggarean av tomtens samtliga friggebodar får tillsammans inte vara större än 15 kvadratmeter. Det får inte ha en större höjd än tre meter från mark till högsta punkt. Friggeboden måste vara fristående och får inte byggas ihop med en annan byggnad.

Friggeboden 25 är egentligen en benämning på ett så kallat Attefallshus. Till skillnad från friggeboden får attefallshuset vara totalt 25 kvadratmeter. Det kräver inte heller något bygglov men en bygganmälan och krav på starbesked måste göras.

Medgivande hos grannar

Om du vill placera din friggebod närmre än 4,5 meter till tomtgränsen krävs medgivande från dina grannar. Du bör få ett skriftlig medgivande. Om din granne inte ger dig medgivande kan du ansöka om bygglov hos kommunen och ändå få bygget beviljat.

Användningsområde och utförande

En friggebod får i princip användas till var som helst, det kan bli ett förråd, ett garage, en bastu, gästhus eller båthus. I princip vad som helst, så länge det inte övertar  rollen som huvudbyggnad. Det ska uppföras i lämplig form och färg, för att passa in med övrig omgivning.

 

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here